Trzy klasyczne, planszowe gry strategiczne autorstwa Marka Łukaszewicza

Wszystkie gry rozgrywają się na planszy 9x8 jak poniżej:

plansza

NUBULUS

Nubulus oznacza po łacinie chmurę.

Plansza składa się z 72 pól.

Pionki początkowo ustawione są symetrycznie w rzędach 1-2-3 dla jednego z graczy i w rzędach 6-7-8 dla drugiego z graczy.

Białe pionki ustawione są początkowo na białych polach.

Czarne pionki ustawione są początkowo na czarnych polach.

Celem gry jest osiągnięcie linii końcowej po stronie przeciwnika przez jeden z własnych pionków.

Zasady gry:

 1. Pionki poruszają się o jedno pole jedynie w lewo, w prawo, lub do przodu, zmieniając kolor pola.
 2. Bicie pionków jest obowiązkowe i łańcuchowe, co znaczy, że zbijamy wszystkie możliwe pionki na naszej drodze.
 3. Pionki zbijają jedynie po skosie we wszystkich czterech kierunkach, przeskakując przez pionek przeciwnika na najbliższe pole tego samego koloru, o ile to pole nie jest zajęte przez inny pionek.
 4. Zbijanie pionków następuje dopiero w następnym ruchu po wejściu pionków przeciwników w bezpośredni kontakt.
 5. Zbity pionek jest zdejmowany z planszy.

PROSTERNO

Prosterno oznacza po łacinie nokaut.

Plansza składa się z 72 pól.

Każdy z graczy dysponuje dziewięcioma pionkami.

Pionki początkowo ustawione są symetrycznie w rzędach 1-2 dla jednego z graczy i 7-8 dla drugiego z graczy.

Białe pionki początkowo ustawione są na białych polach i poruszają się jedynie po białych polach.

Czarne pionki początkowo ustawione są na czarnych polach i poruszają się jedynie po czarnych polach.

Celem gry jest osiągnięcie linii końcowej po stronie przeciwnika przez jeden z własnych pionków.

Zasady gry:

 1. Pionki poruszają się po skosie o jedno pole we wszystkich kierunkach.
 2. Gdy atakujący pionek wchodzi w styczność z pionkiem, lub pionkami przeciwnika, wówczas:
  1. Każdy atakowany pionek musi odskoczyć o dwa pola w linii poziomej, lub pionowej, zgodnie z kierunkiem ataku. Pionek taki musi pozostać na tej samej poziomej, lub pionowej linii co atakujący pionek.
  2. Pionek jest zdejmowany z planszy, gdy nie może odskoczyć o dwa pola. Dzieje się tak, gdy drugie pole jest zajmowane przez własny pionek, lub gdy pionek znajduje się na krańcach planszy.
  3. Gdy atakowany pionek odskakując wchodzi w styczność z następnym pionkiem, lub pionkami przeciwnika, to staje się on atakującym pionkiem.

BASILEUS

Basileus oznacza po grecku króla.

Plansza składa się z 72 pól.

W rzędach 2 i 7 ustawiamy symetrycznie po dziewięć bierek dla każdego z graczy. Początkowo każdy z graczy dysponuje czterema pionkami, czterema figurami i po jednym basileusie. Kolejność początkowego ustawienia dla każdego z graczy jest następująca: pionek, figura, pionek, figura, basileus, figura, pionek, figura, pionek.

Basileus - ustawienie startowe figur

Celem gry jest wyeliminowanie basileusa przeciwnika z planszy.

Zasady gry:

 1. Zbijanie bierek jest obowiązkowe i łańcuchowe, co znaczy, że zbijamy wszystkie możliwe bierki na naszej drodze.
 2. Zbijanie bierek następuje dopiero w następnym ruchu po wejściu bierek przeciwników w bezpośredni kontakt.

Pionki

 1. Pionki poruszają się po skosie o jedno pole we wszystkich kierunkach.
 2. Pionki zbijają, przeskakując przez bierkę przeciwnika na najbliższe wolne pole jedynie w poziomie lub w pionie - w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu.
 3. Kolor pól na których znajdują się wszystkie pionki każdego z graczy nie może ulec zmianie.
 4. Pionek może zbijać jedynie pionki przeciwnika, albo basileusa przeciwnika.
 5. Gdy pionek przeskoczy przez pole zajmowane przez basileusa przeciwnika oznacza to wygraną strony atakującej pionkiem, a basileus jest zdejmowany z planszy.

Figury

 1. Figury poruszają się po skosie o jedno pole we wszystkich kierunkach.
 2. Figury zbijają, przeskakując na wolne pole przez bierkę przeciwnika jedynie po skosie we wszystkich kierunkach.
 3. Kolor pól na których znajdują się wszystkie figury każdego z graczy nie może ulec zmianie.
 4. Figura może zbijać jedynie pionki, albo basileusa przeciwnika.
 5. Gdy figura przeskoczy przez pole zajmowane przez basileusa przeciwnika, oznacza to wygraną strony atakującej figurą, a basileus jest zdejmowany z planszy.

Basileus

 1. Basileus porusza się o jedno pole we wszystkich kierunkach - poziomo, pionowo i po skosie.
 2. Basileus zbija pionki i figury przeciwnika we wszystkich kierunkach - pionowo, poziomo i po skosie, przeskakując przez bierkę przeciwnika na najbliższe wolne pole.
 3. Basileus nie może przeskoczyć przez drugiego basileusa.
 4. Gdy basileus po zbiciu bierki, lub wszystkich bierek pod biciem zatrzymuje się przed basileusem przeciwnika, to przeciwnik wygrywa partię.
 5. Przeciwnik, który teraz ma ruch zdejmuje basileusa z planszy, wchodząc na jego pole własnym basileusem.

Wygrywa gracz, którego basileus pozostaje na planszy.