Turniej Kloca

W dniu 24.08.2012 o godzinie 20:00 odbył się turniej kloca.

Serwis turniejowy

Turniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej KlocaTurniej Kloca